Hükümet nedir? Hükümet konağı ne demektir? Anlamı


Kastamonu Valilik Binası
(Hükümet Konağı)
  1. (toplum bilim) Bir devletin, hem kendi sınırları içinde hem yabancı devletlere karşı görevlerini yerine getirmede yetkili yürütme kurulu, bakanlar kurulu.
  2. Bir ülkenin yönetim kuruluşları, yönetim mekanizmasının en yüksek aşaması.
  3. Bir ülkenin politikasına genel bir yön çizen devlet organlarının bütünü.
  4. (tarih) Osmanlı Devletinde, Doğu Anadolu'da aşiret liderlerinin ve şeyhlerin merkezle ittifak halinde bulunma durumu ve bu biçimde kurdukları yönetim tarzı.

Hükümet konağı: İllerde ve daha küçük yerlerde, başta vali yada kaymakam olmak üzere, hükümet görevlerinin çalıştıkları bina.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.