Hükümet nedir? Hükümet konağı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Eski bir hükümet konağı binası
Kastamonu Valilik Binası
(Hükümet Konağı)
  1. (toplum bilim) Bir devletin, hem kendi sınırları içinde hem yabancı devletlere karşı görevlerini yerine getirmede yetkili yürütme kurulu, bakanlar kurulu.
  2. Bir ülkenin yönetim kuruluşları, yönetim mekanizmasının en yüksek aşaması.
  3. Bir ülkenin politikasına genel bir yön çizen devlet organlarının bütünü.
  4. (tarih) Osmanlı Devletinde, Doğu Anadolu'da aşiret liderlerinin ve şeyhlerin merkezle ittifak halinde bulunma durumu ve bu biçimde kurdukları yönetim tarzı.


  • Hükümet konağı: İllerde ve daha küçük yerlerde, başta vali ya da kaymakam olmak üzere, hükümet görevlerinin çalıştıkları bina.
( 0 soru/yorum )