Huruç nedir? Huruç etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Çıkma, çıkış, dışarı çıkma.
    Bunun için toprağın altından huruç ederek varlık sahnesine tekrar çıkarılmayı ifade eder.
  2. Eskiden kuşatılmış kale askerlerinin kaleden dışarı çıkıp düşman birliklerine beklenmedik bir saldırıda bulunması.


  • Huruç etmek: Çıkmak.
  • Huruç kapıları: Sur duvarlarına ya da kulelere açılan ve düşmana ani saldırılar yapmak için kullanılan kapılar.
( 0 soru/yorum )