Husul nedir? Husule gelmek ve getirmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Olma, oluş, oluşma, meydana gelme, hasıl olma. Malumu aliniz, hastalığın en ziyade husulüne sebep olan şeylerden birisi de korku, yeistir, yorgunluktur. (Meclis-i Mebusan)

  • Husule gelmek: Olmak, oluşmak, doğmak, çıkmak, meydana gelmek. Güzel bir mayadan husule gelmiş bir insanda kusur nadir bulunur, mayası kötü olanda ise akla gelen her kötülük mevcuttur. (İ. Sarı)
  • Husule getirmek: Oldurmak, meydana getirmek, gerçekleştirmek. Yenilerini husule getirmek için didinip uğraşmaktayım. (İlgili cümle kaynağı: Toplumsal Tarih)
( 0 soru/yorum )