Hurufat nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir çekmece gözündeki matbaacılıkta kullanılan kurşun harfler
Hurufat
  1. Basımda, baskı işinde kullanılan maden ya da başka bir maddeden yapılmış harf, rakam ya da başka işaret kalıpları.
  2. Dizgi işinde kullanılan harf çeşitlerinin tümü.


  • Hurufat kasası: Çok sayıda çekmecesi olan, matbaa harflerini koymaya yarayan dolap.
  • Hurufat takımı: Benzer çeşitten alfabenin bütün harflerini ve gerekli işaretleri kapsayan matbaa harfleri bütünü.
( 0 soru/yorum )