Dışavurumculuk nedir? Dışavurumcu ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Elinde fırçasıyla tablo önünde dikilen bir ressam
Dışavurumculuk
20. yüzyılın başlarında izlenimciliğe ve doğalcılığa tepki olarak Almanya'da ortaya çıkan, insanın iç dünyasının anlatımını amaç edinen sanat ve edebiyat akımı, anlatımcılık, ekspresyonizm.


  • Dışavurumcu: Dışavurumculuk akımına bağlı olan (şey ya da sanatçı), ekspresyonist.
  • Dışavurumcu tiyatro: (tiyatro) İzlenimci tiyatroya ve doğalcılığa tepki olarak Almanya'da ortaya çıkan, bireyin iç yaşantısını nesnel gerçekle özdeşleştirmeye çalışan tiyatro akımı.
( 0 soru/yorum )