Derebeyi nedir kime denir? Derebeylik ne demektir?


derebeylik,feodalizm,derebeyi, fedalite
Derebeylik Feodalizm
  1. (tarih) Ortaçağda kendinden önceki köleci ve komünal toplum düzeninin yerine geçen ve üretimin temel olarak tarıma dayandığı toplumlarda toprak mülkiyetine sahip olup himayesindeki toprağa bağlı köylülerin üretiminden büyük payı alan, bir üst beyine askeri yada benzer hizmetle yükümlü bulunan toprak sahiplerine verilen genel ad. Batı toplumlarındaki senyör yada feodal bey karşılığı olarak kullanılan bu sözcük aralarında farklar olmasına karşın aynı zamanda doğu toplumlarında toprağın mülkiyetini yada kullanım hakkını ellerinde tutan sipahi, toprak ağası vb. gibi tüm yöneticiler karşılığı olarak da kullanılmaktadır.
  2. (mecazi) Zorba.

Derebeylik: Derebeyinin egemenliğine dayanan toplumsal düzen, ülke veya yönetim biçimi, feodalizm.
( 1 yorum )

1 yorum:


msp adım: hilda929
iyi oldu dirk deftere geçirin
13.11.17

Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.