Derebeyi nedir kime denir? Derebeylik ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 2
Elinde bir kılıç ve para çuvallarıyla insanların sırtında taşıdığı bir derebeyi
Derebeylik Feodalizm
  1. (tarih) Orta Çağda kendinden önceki köleci ve komünal toplum düzeninin yerine geçen ve üretimin temel olarak tarıma dayandığı toplumlarda toprak mülkiyetine sahip olup himayesindeki toprağa bağlı köylülerin üretiminden büyük payı alan, bir üst beyine askeri ya da benzer hizmetle yükümlü bulunan toprak sahiplerine verilen genel ad. Batı toplumlarındaki senyör ya da feodal bey karşılığı olarak kullanılan bu sözcük aralarında farklar olmasına karşın aynı zamanda doğu toplumlarında toprağın mülkiyetini ya da kullanım hakkını ellerinde tutan sipahi, toprak ağası vb. gibi tüm yöneticiler karşılığı olarak da kullanılmaktadır.
  2. (mecazi) Zorba.


  • Derebeylik: Derebeyinin egemenliğine dayanan toplumsal düzen, ülke veya yönetim biçimi, feodalizm.
( 2 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 2


msp adım: hilda929:
iyi oldu dirk deftere geçirin
13/11/17 17:44
Rüya Derin:
Çok uzun olmuş
29/11/18 19:00