Feri nedir? Fer'i ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde, teferruat.
    Asli hükümlerden feri hükümler çıkarmak. (İlgili cümle)
  2. Asıl olmayıp ikinci derecede olan.
    Gecikme zammı asıl alacağa bağlı feri bir alacaktır.


  • Delili Fer'i: (hukuk) Asli delillere bağlı ve onlardan elde edilen ikinci derecede deliller.
  • Feri ceza: Asıl cezanın yanında verilen ek ceza.
( 0 soru/yorum )