Feri nedir? Fer'i ne demektir? Anlamları


  1. Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde, teferruat.
    Asli hükümlerden feri hükümler çıkarmak.
  2. Asıl olmayıp ikinci derecede olan.
    Gecikme zammı asıl alacağa bağlı feri bir alacaktır.


  • Delili Fer'i: (hukuk) Asli delillere bağlı ve onlardan elde edilen ikinci derecede deliller.
  • Feri ceza: Asıl cezanın yanında verilen ek ceza.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.