Ferman nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Altı ve üstü kıvrılmış eski bir kağıt üzerindeki tuğra ile başlayan bir ferman
Ferman
 1. Buyruk, emir.
  Ferman senden kabul benden. (Fuzuli)
 2. (tarih) Osmanlı devletinde padişah tarafından verilen, uyulması gerekli hükümleri içine alan yazılı emir, buyrultu, yarlığ.
  Ferman padişahın, dağlar bizimdir. (İlgili söz: Dadaloğlu)


 • Ferman çıkmak:
  1. Padişahça herhangi bir konuda emir verilmek.
  2. Yetkili bir kişi tarafından buyruk verilmek.
 • Fermanlı:
  1. (tarih) Hakkında ferman çıkmış olan.
  2. (mecazi) Dilediği gibi davranan, hiç kimseyi ya da kuralı dinlemeyen.


Ferman ile ilgili deyimler ve anlamları


 • Ferman dinlememek: (deyiminin anlamı) Yasa, görenek tanımamak.
 • Ferman sizin: Siz nasıl isterseniz öyle olsun.
 • Fermanlı deli: Deli olduğu herkesçe bilinen kimse, zırdeli.
( 0 soru/yorum )