Evet nedir? Evet efendimci ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Seçimlerde kullanılan evet mührü

  1. "Öyledir" anlamında doğrulama ya da onama sözü.
  2. Konuşma arasında, o ana kadar söylenen sözleri pekiştirmek üzere kullanılır. Gidip konuştum, evet, sonra da...


  • Evet efendimci: (deyiminin anlamı) Özel, kişisel bir görüşü olmadığından ya da hoşa gitmek amacıyla karşısındakinin her sözüne "evet efendim" demeyi ilke edinmiş kimse.
( 0 soru/yorum )