Etüt nedir? Etüt etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bilgisayarına bakarak ders çalışan gözlüklü bir kız öğrenci
Etüt
 1. Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma.
  Alacağınız gayrimenkulü iyi etüt etmeniz lazım.
 2. Ön çalışma.
  Bu ön etüt yapılırsa, önümüzü daha açık görebiliriz.
 3. Belli bir konuyu inceleyen, araştıran eser veya yazı.
  Schipperges adında bir zat bu hususta çok önemli bir etüt hazırladı. Bu zat yapmış olduğu etütle Avrupa'daki üniversitelerin kaynağının İslam üniversiteleri olduğunu bariz bir şekilde gösterdi.
 4. Öğrencilerin, bir belletmenin gözetimi, denetimi altında ders çalışmaları, mütalaa, müzakere.
 5. Etüt okul sonrası yine okul müfredatına uygun olarak yürütülen, öğrencilerin okul dışı zamanlarını en verimli şekilde geçirecekleri bir destek eğitimidir. Öğrenciler etüt öğretmeni gözetiminde derslerini ve ödevlerini yaparlar.
  Selma Hanım üçüncü sınıfa giden oğlunu haftada üç gün etüt merkezine gönderdiğini, orada zihinsel aritmetik konusunda oğlunun özel çalışmalara katıldığını anlatır.
 6. Çalışma saati ya da yeri.
  "Çalışmakta olduğunuz etüt odasının numarası kaç?"


 • Etüt etmek: İncelemek, araştırmak.
( 0 soru/yorum )