Etnik nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Fertlere mahsus özelliklerin tersine, bir topluluğun oluşturduğu, kültürel gruba özgü her türlü özellik ya da belirti.
    Yaptıklarını Allah için değil de ırkı, kabilesi, etnik mensubiyeti için yapmak, bir nevi ırkı tanrılaştırmaktır. (Murat Sarıcık)
  2. Kavimle ilgili, budunsal.
  3. Töre, dil ve kültür nitelikleri aynı olup soy bakımından birbirine bağlı insan topluluğuyla ilgili olan.
    Kimse kimsenin etnik köküne, ırkına bakmamış, bütün ayrım gayrım sebeplerini bir yana atmışlar, bir ve beraber olmuşlar, sonunda da kazanmışlar. (İlgili cümle kaynağı: Vehbi Vakkasoğlu)


  • Etnik grup: Etnik gruplar her türlü kültür farklılıkları ile diğerlerinden ayrılan sosyal gruplardır. Türkiye'de farklı etnik gruplar bir arada yaşamaktadır.
( 0 soru/yorum )