Etnik nedir ne demektir? Anlamı


  1. Fertlere mahsus özelliklerin tersine, bir topluluğun oluşturtuğu, kültürel gruba özgü her türlü özellik yada belirti.
    Yaptıklarını Allah için değil de ırkı, kabilesi, etnik mensubiyeti için yapmak, bir nevi ırkı tanrılaştırmaktır. Murat Sarıcık
  2. Kavimle ilgili, budunsal.
  3. Töre, dil ve kültür nitelikleri aynı olup soy bakımından birbirine bağlı insan topluluğuyla ilgili olan.
    Kimse kimsenin etnik köküne, ırkına bakmamış, bütün ayrım gayrım sebeplerini bir yana atmışlar, bir ve beraber olmuşlar, sonunda da kazanmışlar. Vehbi Vakkasoğlu


Etnik grup: Etnik gruplar her türlü kültür farklılıkları ile diğerlerinden ayrılan sosyal gruplardır. Türkiye'de farklı etnik gruplar bir arada yaşamaktadır.
( 1 yorum )

1 yorum:


Dünya Gezgini Çelebi Alper
Etnik ve etnik grup ifadelerinin anlamlarını kafamda netleştirdiniz, teşekkür ederim.
16.8.17

Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.