Kamu nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir ülkedeki insanların bütünü, halk, amme.
  2. (Eski) Hep bütün.

  • Kamu alacağı: (hukuk) Kamu yönetim ve hizmet kurumlarının gerçek ve tüzel kişilerdeki alacakları, amme alacağı.
  • Kamu arazisi: Devletin hükmü ve tasarrufu altında bulunan arazi, amme arazisi.
  • Kamu düzeni: Toplumun bütününü ilgilendiren düzen.
  • Kamu hukuku: Yönetilenlerle yönetenler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı.
  • Kamu kesimi: (iktisat) Devlet eliyle yürütülen ekonomik işlerin tümü.
  • Kamu malları: Devletle üretilen mal ve hizmetler.
  • Kamu mülkiyeti: Devlete ait toplumsal sermayeyle ekonomik sermayenin toplamı, amme mülkiyeti.
  • Kamu personeli: Devlet hizmetinde çalışan kişiler.
( 0 soru/yorum )