Kampanya nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir kampanya logosu

  1. Politika, ekonomi, kültür vb. alanlarda belirli bir süredeki etkinlik dönemi.
  2. Tüketiciyi özendirmek için belli sürelerde düzenlenen indirimli veya taksitli satış.
  3. (ticaret) Belirli bir amacın sağlanması için girişilen planlı ve geniş kapsamlı faaliyet.
    Reklam kampanyası.
  4. Propaganda amacı güden, belirli bir süreyi kapsayan, her türlü siyasal ya da ekonomik girişim.
    Seçim kampanyası.


  • Kampanya açmak (kampanyaya girişmek): Bir işin yapılabilmesi için örgütlü ve sıkı bir çalışmaya koyularak kitlesel destek ve yardım istemek. Yardım kampanyaları.
( 0 soru/yorum )