Kamu kurumları nedir ne demektir? Kamu kurum ve kuruluşları listesi

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının logo ve amblemleri
Kamu kurum ve kuruluşları
Kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla kurulmuş, tüzel kişiliği olan kurumlar, amme müesseseleridir. Aşağıda Türkiye'deki tüm kamu kurum ve kuruluşları ve bağlı oldukları bakanlık ve müdürlükler listelenmiştir.


Türkiye'de Bulunan Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları Listesi


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (TBMM)
Kamu Denetçiliği Kurumu Baş Denetçiliği
Cumhurbaşkanlığı
Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı
Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü (AA)
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
Türk Dil Kurumu Başkanlığı
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı (BDDK)
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Diyanet İşleri Başkanlığı
Genelkurmay Başkanlığı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Gülhane Askeri Tip Akademisi (GATA) Komutanlığı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Hazine Müsteşarlığı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı
Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi
Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK)
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı (MİT)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK)
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK)
İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Yatırımcı Tazmin Merkezi Başkanlığı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı (TMSF)
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı (TCMB)
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (EXİMBANK)
Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanlığı
Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Türkiye Radyo-televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı (TYDTA)
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yurt Dişi Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Adalet Bakanlığı
Adli Tip Kurumu Başkanlığı
Ceza İnfaz Kurumları İle Tutuk Evleri İş Yurtları Kurumu Başkanlığı
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı (HSYK)
Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı
Harita Genel Komutanlığı
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü (OYAK)
Savunma Sanayi Müsteşarlığı
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)
Polis Akademisi Başkanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Başkanlığı
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO)
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı
Kamu İhale Kurumu Başkanlığı (KİK)
Kefalet Sandığı Başkanlığı
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Karadeniz Bakir İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (KBİ)
Sümer Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (THY)
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEDAŞ)
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü (İLKSAN)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü
Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğü
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü
Adıgüzel Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü
Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü
Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü
Alanya Hamdullah Emin Üniversitesi Rektörlüğü
Amasya Üniversitesi Rektörlüğü
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü
Anka Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü
Ankara Bilge Üniversitesi Rektörlüğü
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
Atılım Üniversitesi Rektörlüğü
Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü
Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü
Bartın Üniversitesi Rektörlüğü
Başkent Üniversitesi Rektörlüğü
Batman Üniversitesi Rektörlüğü
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü
Beykent Üniversitesi Rektörlüğü
Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü
Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğü
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü
Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğü
Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü
Çağ Üniversitesi Rektörlüğü
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü
Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü
Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü
Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü
Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü
Fatih Üniversitesi Rektörlüğü
Fırat Üniversitesi Rektörlüğü
Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü
Gedik Üniversitesi Rektörlüğü
Gediz Üniversitesi Rektörlüğü
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü
Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü
Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü
Haliç Üniversitesi Rektörlüğü
Harran Üniversitesi Rektörlüğü
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü
Işık Üniversitesi Rektörlüğü
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü
İpek Üniversitesi Rektörlüğü
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğü
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü
İstanbul Kavram Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğü
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü
İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğü
İstanbul Şişli Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü
İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü
İzmir Üniversitesi Rektörlüğü
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü
Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü
Kanuni Üniversitesi Rektörlüğü
Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
Karabük Üniversitesi Rektörlüğü
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü
Koç Üniversitesi Rektörlüğü
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü
KTO-Karatay Üniversitesi Rektörlüğü
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü
Mef Üniversitesi Rektörlüğü
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü
Melikşah Üniversitesi Rektörlüğü
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü
Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü
Murat Hüdavendigar Üniversitesi Rektörlüğü
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü
Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü
Nevşehir Hacı Bektaş veli Üniversitesi Rektörlüğü
Niğde Üniversitesi Rektörlüğü
Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü
Okan Üniversitesi Rektörlüğü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Ordu Üniversitesi Rektörlüğü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)
Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü
Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü
Plato Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü
Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü
Sanko Üniversitesi Rektörlüğü
Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüğü
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü
Sinop Üniversitesi Rektörlüğü
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Süleyman Şah Üniversitesi Rektörlüğü
Şirnak Üniversitesi Rektörlüğü
Şifa Üniversitesi Rektörlüğü
TED Üniversitesi Rektörlüğü
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü
Toros Üniversitesi Rektörlüğü
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü
Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü
Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğü
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü
Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü
Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğü
Uşak Üniversitesi Rektörlüğü
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü
Yalova Üniversitesi Rektörlüğü
Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK)
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)
Karayolları Genel Müdürlüğü
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (PTT)
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ)
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi (TARSİM)
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO)
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı (TAPDK)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı (ÇASGEM)
Devlet Personel Başkanlığı
Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı (MYK)
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK)
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR)
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü (TODAİE)
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Şeker Kurumu Başkanlığı
Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı (TPE)
Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE)
Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı (TÜBA)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (BOTAŞ)
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı (EPDK)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN)
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK)
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEİAŞ)
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TETAŞ)
Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEMSAN)
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ)
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO)
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK)
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı (BOREN)
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Darülaceze Başkanlığı
Avrupa Birliği Bakanlığı
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (ULUSAL AJANS)
Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği (TÜRKAK)
Ekonomi Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Spor Genel Müdürlüğü
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (YURTKUR)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Rekabet Kurumu Başkanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Bati Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Bati Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP)
İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)
Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)
Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı
Yargıtay Başkanlığı
Danıştay Başkanlığı
Askeri Yargıtay Başkanlığı
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı
Sayıştay Başkanlığı
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı
Adli Yargı Kuruluşları
Ağır Ceza Mahkemeleri
Aile Mahkemeleri
Asliye Ceza Mahkemeleri
Asliye Hukuk Mahkemeleri
Asliye Ticaret Mahkemeleri
Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri
Çocuk Mahkemeleri
Denizcilik İhtisas Mahkemeleri
Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri
Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri
İcra Mahkemeleri
İş Mahkemeleri
Kadastro Mahkemeleri
Sulh Ceza Mahkemeleri
Sulh Hukuk Mahkemeleri
Tüketici Mahkemeleri
İdari Yargı Kuruluşları
Askeri Yargı Kuruluşları
Askeri Mahkemeler
Diğer Kurumlar
Başın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü
Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği
Expo 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği
Expo 2020 İzmir Yönlendirme Kurulu Genel Sekreterliği
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü
Yunus Emre Kültür Vakfı
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Nursel Özbek ELBİ:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNUKanun Numarası : 6235

Kabul Tarihi : 27/1/1954

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1954 Sayı : 8625

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 280
I – Odalar Birliği
Madde 1 – (Değişik: 19/4/1983 - KHK 66/1 md.)
Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını icraya kanunen yetkili olup da mesleki faaliyette bulunan yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarları teşkilatı içinde toplayan tüzel kişiliğe sahip Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kurulmuştur.
Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Birliğin ve Odaların merkezi Ankara‘dadır.
12/2/17 12:09