Kamu yararı nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kamu kuruluşlarının elinde bulunan yetkilerin ve kaynakların halkın iyiliği için kullanılmasını belirleyen tüzel koşul. Kamu yararı kavramı genel bir ifadeyle bireysel, özel çıkarlardan ayrı ve bunlara üstün olan toplumsal yararı ifade etmektedir (E. Ergül). Kamu yararı "bir kişi veya bir grup insan için değil, insanların tamamı ya da çoğunluğu için yarar sağlayan ya da çoğunu ilgilendiren bir zararı ortadan kaldıran yarar" olarak tanımlanmaktadır. (Türkiye Adalet Akademisi)
  2. Kamusal işlem ve eylemlerin yönelmeleri gereken amacı belirleyen değerlerin tümü.
( 0 soru/yorum )