Maliye nedir? Maliye Bakanlığı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
maliye bakanlığı binası ve amblemi
Maliye Bakanlığı
  1. Devlet gelir ve giderlerini yöneten devlet kuruluşu: Maliye Bakanlığı.
  2. Devletin mali (mal ve parasal) faaliyetlerini inceleyen ve bu faaliyetlerin neden ve sonuçlarını araştıran bilim dalı: Kamu maliyesi, devletin gelirlerinin ve harcamalarının ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerini incelemektedir.
  3. (halk dilinde) Ödenecek verginin hesaplandığı ve ödendiği yer.


  • Maliye Bakanlığı: Genel harcamaları karşılayacak gelir kaynaklarını bulmak, gelirleri toplamak, ödemeleri gerçekleştirmek, devlet bütçesini hazırlamak, bazı kuruluşların mali durumlarını denetlemek, mali kalkınmanın ilkelerini ve planını hazırlamakla yükümlü bakanlık.
( 0 soru/yorum )