Malikane nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bahçesinde havuz olan büyük bir malikane
Malikane

  1. Büyük ve gösterişli köşk.
  2. Tarlasıyla, otlağıyla, ormanıyla bir bütün oluşturan geniş arazi, yurtluk.
  3. (tarih) Osmanlı toprak düzeninde, bir kimseye, gelirinden hayatı boyunca faydalanmak, ama satamamak ve miras bırakamamak koşuluyla verilen beylik topraklar.


  • Malikane divanı: (tarih) Osmanlı toprak düzeninde, Anadolu'nun belli yerlerinde uygulanan ve görünüşteki iyeliği kişilerin, ama gerçek iyeliği devletin olan bir toprak tasarruf biçimi.
  • Malikane tımarı: (tarih) Osmanlı'da yalnız Anadolu eyaletinde bulunan, savaşa kendisi gitmeyip cebeli gönderen, buna karşılık yıllık gelirinden belli bir oranı devletçe alınan bir tür tımar.
( 0 soru/yorum )