Mali nedir ne demektir? Anlamı

 1. Mal ve para ile ilgili, parasal.
  Mali durumunu düzeltmek için ek iş buldu.
 2. Maliyeye ilişkin, maliye ile ilgili.
  Mali önlemler alınarak vergi geliri yükseltiliyor.

 • Mali cizye: (tarih) Osmanlı İmparatorluğunda, savaşlarda kazanılan düşman topraklarından cizye olarak alınan vergi.
 • Mali sermaye: (iktisat) Tekelci banka sermayesiyle, tekelci sanayi sermayesinin birleşmesinden doğan sermaye, finans kapital.
 • Mali tahlilci: (iktisat) İşletmelerin dokümanlarını ve muhasebe kayıtlarını inceleyerek bunların parasal güçlerini saptayan uzman.
 • Mali yatırım: Yeni bir sermaye malının oluşumuna yol açmayan yatırım.
 • Mali yıl (takvim): Her yıl bütçenin uygulanması için, eskiden 1 Mart - 28 Şubat, günümüzde 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındaki süre.