Mali nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Mal ve para ile ilgili, parasal: Mali durumunu düzeltmek için ek iş buldu.
  2. Maliyeye ilişkin, maliye ile ilgili: Mali önlemler alınarak vergi geliri yükseltiliyor.

  • Mali cizye: (tarih) Osmanlı İmparatorluğunda, savaşlarda kazanılan düşman topraklarından cizye olarak alınan vergi.
  • Mali sermaye: (iktisat) Tekelci banka sermayesiyle, tekelci sanayi sermayesinin birleşmesinden doğan sermaye, finans kapital.
  • Mali tahlilci: (iktisat) İşletmelerin dokümanlarını ve muhasebe kayıtlarını inceleyerek bunların parasal güçlerini saptayan uzman.
  • Mali yatırım: Yeni bir sermaye malının oluşumuna yol açmayan yatırım.
  • Mali yıl (takvim): Her yıl bütçenin uygulanması için, eskiden 1 Mart - 28 Şubat, günümüzde 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındaki süre.
( 0 soru/yorum )