malumat:

Malumat nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Bilgi.
Malumat, bir konu hakkında derin değil yüzeysel bilgi edinmedir. Derin bilgi edinme ilimdir.

  • Malumat almak: Bilgi edinmek, öğrenmek.
  • Malumat sahibi (olmak): Bir konuda bilgi sahibi olmak.
  • Malumat vermek: Bilgi vermek, rapor vermek.