Malik nedir? Malik olmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Sahip: Ey nefis, sen kendine malik değilsin. "Malikim" diyebilmen için bu bedenin ustası ve mucidi olman gerekir.
  2. Yüce Allah'ın isimlerinden: El-Malik, bütün alemlerin ve kainatın sahibi, mutlak iktidarın, mutlak gücün sahibi, mülkün tek ve mutlak hükümdarı…


  • Malik olmak: Sahip olmak: Bir mala müşterek zilyet olan iki kişi o mala tek başına malik olduğunu ispat eden bir delil getirse, bu iki kişinin mala müşterek olarak malik olduklarına karar verilir.
( 0 soru/yorum )