mahsus:

Mahsus nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
 1. Özgü, has.
  Elbette dünyevi musiki ile dini musikinin her birine mahsus hususi üslubu olmalıdır...
 2. Biri veya bir şey için ayrılmış, münhasır.
  Burası da kadınlara mahsus küçük bir sanayi merkezi halindedir. (S. Ayverdi)
 3. Özel.
  Kayseri'nin sayın valisine, mahsus selam ederim. (İlgili cümle kaynağı: B. R. Eyuboğlu)
 4. zarf Özellikle, sırf, bilhassa.
  Oraya, mahsus onun için gitti.
 5. zarf Bilerek, isteyerek, kasten.
  Kasayı mahsus açık bırakmıştı.
 6. zarf Şakadan.
  Mahsus öyle söylüyor, sen ona bakma.
 7. sıfat Duyulan, anlaşılan, hissedilen.
 8. Belli, ortada, aşikar.