Mahsus nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Özgü, has: Elbette dünyevi musiki ile dini musikinin her birine mahsus hususi üslubu olmalıdır...
  2. Biri veya bir şey için ayrılmış, münhasır: Burası da kadınlara mahsus küçük bir sanayi merkezi halindedir. (S. Ayverdi)
  3. Özel: Kayseri'nin sayın valisine, mahsus selam ederim. (İlgili cümle kaynağı: B. R. Eyuboğlu)
  4. (zarf) Özellikle, sırf, bilhassa: Oraya, mahsus onun için gitti.
  5. (zarf) Bilerek, isteyerek, kasten: Kasayı mahsus açık bırakmıştı.
  6. (zarf) Şakadan: Mahsus öyle söylüyor, sen ona bakma.
  7. (sıfat) Duyulan, anlaşılan, hissedilen.
  8. Belli, ortada, aşikar.
( 0 soru/yorum )