Malihülya nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Melankoli: Eski tıp kitaplarımız bugün de ehemmiyetli akıl hastalığı sayılan malihülyayı şöyle tarif ederler: Malihülya, fasit fikir eylemek, korkulmayacak şeylerden korkmak, daima düşünceli olmak, adamdan kaçıp yalnızlığa gitmek, beyhude sözler söylemek ve yüzü endişeli olmaktır. (TTK)
  2. Kara sevda: Kalpte yaşatılan, dışarı vurulamayan bir malihülya. Muhatabının bile bilmediği, yalnızca içte kalan, imkansız ve kederli bir aşk. Bu elbette Doğuya has bir aşktır. (N. Tosun)
  3. Kuruntu, evham, vesvese, yanlış ve yersiz düşünce: Herhalde kafasındaki malihülya kendisini bu gülünç itirafa sevk etmiş bulunuyordu! (örnek cümle)
( 0 soru/yorum )