Makale nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bilgisayarında makale yazan bir yazar ve yanındaki kalem, notlar ve buruşturulmuş kağıtlar
Makale
  1. Bilim, fen konularıyla ekonomik, sosyal ve politik konuları açıklayıcı ya da tanıtlayıcı nitelikte, başlı başına bir bütün oluşturan gazete ya da dergi yazısı.
  2. Bilimsel makale, özgün araştırma sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış rapordur.
  3. Bilim, sanat, kültür ve başka konularda bilgi vermek, bir düşünceyi ortaya koymak ya da savunmak amacıyla hazırlanan, yazarın kişisel görüşlerini de yansıttığı, gazete ve dergilerde yayımlanan yazılara makale adı verilir.
( 0 soru/yorum )