Fakih nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir şeyi gereği gibi anlamak, bilmek anlamına gelen fıkıh kökünden gelen fakih, İslamiyet'in dini, içtimai, medeni, hukuki ve siyasi bütün ameli hükümlerini şer'i delilleriyle birlikte bilen ve bu alanda söz sahibi olan kimse yani fıkıh alimi demektir: Allah, her kimin hayrını dilerse ona din hususunda büyük bir anlayış verir, dinde fakih kılar (Hadisi Şerif).
( 0 soru/yorum )