Babayani nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Davranışları ve giyinişi gösterişsiz, özentisiz, gelişigüzel olan.
  2. Yaşlı, vakarlı adam: Ben bir yandan meslek icabı, bir yandan da herkesçe sevilip sayılan babayani bir adam olarak öteden beri kadın erkek farkı gözetmem. (İlgili cümle kaynağı: R. N. Güntekin)
( 0 soru/yorum )