Tımar nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
  1. Yara bakımı: Yarayı tımar etmek.
  2. Ağaç bakımı.
  3. Hayvan temizleme: Atı tımar etmek.
  4. (tarih) Osmanlı Devletinde yirmi bin akçeye kadar gelir getiren ve yararlık gösteren bir kişiye, idari ve askeri hizmet karşılığı tasarrufu bırakılan idari birim. → Dirlik sistemi, ikta.

  • Tımar beratı: Bir kişiye tımar verildiğini ve verilen tımarın niteliğini gösteren tuğralı belge.
  • Tımarlı sipahi: Dirlik sahibi olup savaşa atla katılan ve Osmanlı Devletinde askeri örgütlenmenin en önemli iki bölümünden birisini oluşturan kişilerden her biri.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
saol çok işime yaradı :)
18/12/13 21:54