Tezkere nedir? Teskere ne demektir? Kısaca anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 • tezkere:
  1. Herhangi bir konuda izin verildiğini bildiren resmi kağıt: Yurt dışına asker gönderme konusunda hükümete izin veren tezkere TBMM'de kabul edildi...
  2. (askeri terim) Askerin terhis olduğunu, askerlik görevini bitirdiğini gösteren belge: "Haydi çavuş, vaktin geldi, terhis edildin, köyüne, evine döneceksin", denilip eline tezkeresini tutuşturdukları zaman, tezkeresini evvela öpüp başına koydu... (İlgili cümle kaynağı: S. Ş. Aydemir)
  3. Küçük bir kağıda yazılmış kısa mektup ya da not, pusula.
  4. (edebiyat) Divan edebiyatı döneminde, şairlerin yaşam öykülerinin anlatıldığı, şiirlerinden örneklerin verildiği kitapların genel adı, tezkire.
 • teskere:
  1. Sedye: Bölüklerdeki teskere adedi ikiye çıkarılmış ve her bölüğe birer sıhhiye çantası sağlanabilmişti. (Türk İstiklal Harbi)
  2. Yapılarda gereç taşımak için kullanılan, dört kollu ve iki kişinin taşıdığı tahta araç.

Tezkere, asker terhis belgesi örneği
Asker tezkere örneği
 • Tezkere almak: Askerliğini bitirip salıverilme belgesi almak.
 • Tezkere bırakmak (terketmek): Askerlik görevi bittiği halde, kendi isteğiyle orduda kalarak askerliği meslek edinmek: Askerliklerini normal sürelerde tamamlamak isteyenlerin yanı sıra askerlik bitiminde tezkere bırakarak, uzman çavuş olarak orduda kalmak isteyenler vardı...
 • Tezkeresini eline vermek: (deyiminin anlamı) İşine son vermek, kovmak.
 • Tezkereci:
  1. Askerlik görevini bitirip salıverilen er.
  2. Eskiden, dava özetlerini yazan görevli.
( 0 soru/yorum )