Menkıbe nedir? Menakıpname ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Din büyüklerinin ve tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamlarını, olağanüstülüklerini ve kerametlerini anlatan efsanevi hikaye. "Menkabe" sözcüğünden galat olarak kullanılan "menkıbe"nin çoğulu "menakıb"dır. Edebiyatımızda, çoğu tanınmış veya tarihe geçmiş kimselerin ahvaline ait fıkralar, hikayeler ve efsanelere menkıbe denir. Bunlardan bahseden eserlere de menakıpname adı verilir. (İ. Türkoğlu)


  • Menakıpname: Din büyüklerinin ve tarihsel şahsiyetlerin yaşamını ve yaptıklarını anlatan menkıbeleri konu edinen eserlerin ortak adı. Bir velinin etrafında teşekkül etmiş menkıbeler belli bir düzen içinde bir araya getirilerek Türk kültüründe çok sayıda menakıpname ortaya çıkmıştır: Hacım Sultan, Hacı Bektaş Veli, Abdal Musa menakıpnameleri gibi. (Türk Medeniyeti Tarihi)
( 0 soru/yorum )