Kredi nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzerinde kredi kartı kurban yazan bir kredi kartı
Kredi Kartı
 1. Bir bedel (faiz) karşılığında ödünç olarak verilen para: Kredi faizleri yükseldi. (kelime ile ilgili cümle)
 2. Borç ödemede güvenilir olma durumu: Piyasada kredisi var.
 3. (mecazi) Güven, saygınlık. İtibar eş anlamı: Benim yanımda beş paralık kredisi kalmadı.


Kredi ile ilgili birleşik fiil ve kelimeler


 • (Birine) Kredi açmak:
  1. Birine, peşin para istemeden belirli bir ölçüye kadar mal vermeyi kabul etmek.
  2. Ödünç para vermeyi üstüne almak.
 • Kredi almak: Ödünç para almak.
 • Kredi enflasyonu: Bankaların mevduat artışları sonucu gereğinden çok kredi işlemi yapmaları.
 • Kredi kooperatifi: Aracıları ortadan kaldırarak ortaklarına gereksindikleri krediyi doğrudan doğruya, kendi olanaklarıyla sağlamak amacıyla kurulmuş kooperatif.
 • Kredi mektubu: Akreditif.
 • Kredi sınırı (limiti): Bir mali ya da ticari işletmenin alıcısına açtığı kredinin üst sınırı.
 • Kredi vermek: Ödünç para vermek.
 • Kredili satış: Belirli ya da belirsiz bir süre sonunda karşılığının ödenmesi koşuluyla ya da taksitle yapılan satışlar.
 • Kredisi dolmak: Alacak kredisi kalmamak.
 • Kredi Kartı: Bankadan verilen, belli bir faiz karşılığında para kullanılmasını ve alışveriş yapılmasını sağlayan kart.


Kredi ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "kredi" kelimesi geçen deyimler, açıklamaları ve örnek cümleler:

 • Kredisi düşmek: (deyiminin anlamı) Kendisine duyulan güven, saygınlık yitmek: ... ondan yüzlerini çevirmişler ve bütün dünyada kredisi düşmüştü. (M. Tuncay)
 • Kredisi olmak: Kendisine güven, saygınlık duyulmak: ... anahtarları izinsiz alabilecek kadar kredisi de vardı. (T. Erbak)
( 0 soru/yorum )