Mahremiyet nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Gizlilik, mahrem olma durumu: Mahremiyet sözcüğü, etimolojik kökeninde (Latince inümus) "en iç", "en derin iç" anlamına gelmekte ve günlük dilde, "iç bilinç ya da bir kişinin en gizli gerçekliğinin bilgisi" gibi anlamlar taşımaktadır. Genel olarak mahremiyet, bir kişinin en derinliğinde var olan gizli şeyler olarak tanımlanabilir. (R. B. Şen)


  • (Birinin) Mahremiyetine girmek: (deyiminin anlamı) Bir kimsenin özel yaşamının herkesçe bilinmeyen yönlerini öğrenecek kadar yakını durumuna gelmek: Bir karı kocanın mahremiyetine girmek terbiyesizliktir. (İlgili cümle kaynağı: İ. Parlatır)
( 0 soru/yorum )