İhtar nedir? İhtar etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Uyarma, dikkatini çekme, uyarı: Bu ayet bütün insanlığa çok önemli bir ihtardır. Mealen: "Allah başka günahları affedebilir ama şirk koşanları, müşrikleri asla affetmeyecek." (İlgili cümle kaynağı: M. E. Coşan)
  2. Bir şeyi birine hatırlatma.
  3. Bir görevliye görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazıyla bildirme biçiminde verilen disiplin cezası.
  4. (hukuk) Herhangi bir şekle tabi olmayan varması gerekli bir irade açıklaması olup, borçluyu gecikmiş olarak da olsa ifaya davet etme: İhtar kural olarak bir şekle tabi değilse de tacirler arasında yapılacak ihtarların geçerli olmaları için noter yoluyla veya iadeli taahhütlü mektupla ya da telgrafla yapılmaları şarttır.


  • İhtar etmek: Hatırlatmak, dikkatini çekip uyarmak.
( 0 soru/yorum )