Nakzen nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Nakzen, (nakz: bozma, çözme) "bozarak" anlamında "hükmü nakzedilmiş bir davayı geri çevirmek" ve "yeniden görmek" anlamlarında kullanılan "davayı nakzen iade etmek" ve "davayı nakzen görmek" sözlerinde geçer.


  • (Davayı) nakzen görmek: (hukuk) Yargıtay tarafından bozulan bir karar üzerine bozma sebeplerini de göz önünde tutarak davaya yeniden bakmak.
  • (Davayı) nakzen iade etmek: (hukuk) Bir yargı kararını, yargılama yöntemine ilişkin hükümler bakımından yerinde görmeyip bozarak hükmü veren mahkemeye geri göndermek.
( 0 soru/yorum )