Mastar nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir işçi yeni dökülmüş bir beton yüzeyini mastarla düzleştirirken
Yere dökülen betonun mastar ile düzeltilmesi
  1. (dil bilim) Fiilin -mak / -mek veya -ma / -me ekleri alan ve isim gibi kullanılan biçimi: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb.
  2. Mastar, duvar sıvandıktan veya yere beton döküldükten sonra düzeltmeye ve fazlasını almaya yarayan, üstünden sürtüp çekilerek kullanılan cetvel gibi ince, uzun ve düz tahta ya da madeni profil.
  3. Makine ve demirci atölyelerinde kullanılan çelik cetvel.
  4. Makinelerin ayarlanmasında kullanılmak üzere yapımcıları tarafından verilen, türlü biçimlerde yapılmış ölçü kalıpları.
  5. Tahta, kumaş, deri, karton vb. çeşitli malzemeyi çok düzgün bir çizgi boyunca kesmek için kılavuz olarak kullanılan tahta ya da madeni profil.
( 0 soru/yorum )