Kalifiye nedir? Kalifiye eleman (işçi) ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
Bir şeyi yapabilme niteliğine ve ustalığına sahip olan, gereği gibi yetişmiş, nitelikli. Vasıflı eş anlamı.


  • Kalifiye eleman (işçi): Genellikle işe alınacak personelde aranan bu özellik, çalıştırılacağı işte çalışabilmesi için çok fazla eğitim almasına pratik yapmasına gerek olmayan halihazırda bu eğitim ve pratiğe sahip olan işçi demektir. Genellikle meslek lisesi mezunları bu türden personel adaylarıdır.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
eyvallah
14/1/16 19:40