Kalem şuarası nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kalem şuarası (edebiyat) okuryazar olup hece ve aruz ölçüsüyle şiirler yazan, ama saz çalmayan aşıklara ve bütün divan şairlerine, aşıklar arasında verilen genel ad. "Kalem Şuarası" diye adlandırılan aşıklar kendilerini yetiştirmiş, medrese eğitimi almış, divan edebiyatı nazım şekillerini bilen, çoğunlukla saz çalmayan, hece türü ile şiir yazan aşıklardır ki bunlar genellikle 19. yüzyılda karşımıza çıkarlar. Bu tür aşıklar şiirlerini "cönk" adlı defterlere kaydederler. (N. Yıldırım)
( 0 soru/yorum )