Kalıntı nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir bütünden arta kalan şey. Kalıntı eşya.
  2. Yıkıntı. Harabe enkaz eş anlamları. Örneğin mezar kalıntısı.
  3. (toplum bilim) Toplumsal dönüşümlerden sonra bir süre varlığını sürdüren eski düzene özgü kültür öğelerine Pareto'nun verdiği ad.


  • Kalıntı nüfus: (coğrafya) Yeryüzünün kimi bölgelerinde yüzyıllardan beri hiçbir karışıma uğramamış, köken özelliklerini koruyabilmiş küçük insan toplulukları.
( 0 soru/yorum )