Rodyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Rodyum elementi üzerinde rodyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Rodyum elementi
Rodyum, simgesi Rh, atom numarası 45, atom ağırlığı 102,905 özgül ağırlığı 12,4 olan 1966 °C'de eriyen, sert, kırılgan, gümüşümsü beyaz renkte metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 8B grubunda (geçiş metalleri grubu) 5. periyotta bulunur. William Wollaston tarafından 1803'de İngiltere'de keşfedilmiştir.

Genellikle platin cevheriyle birlikte bulunan rodyum platin ve nikel madenciliğinin bir yan ürünü olarak elde edilir.

Rodyum atomu ve elektronları
Rodyum atomu elektron kabuk modeli
Rodyum sıklıkla platin ve paladyum ile alaşım metal yapımında kullanılır ve bu alaşımlar elektrik kontakları, katalitik konvertörler, fırın bobinleri, uçak bujileri için elektrotlar, termokupllar ve laboratuvar potaları yapmakta ve ayrıca yüksek kaliteli bilim ekipmanlarında aşınmayı önlemek için bir kaplama olarak kullanılır. Rodyum ayrıca mücevher ve takı yapımında da kullanılan değerli bir metaldir.

Rodyum Element Özellikleri
Simgesi:Rh
Atom Numarası:45
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:102,9055
Proton Sayısı:45
Nötron Sayısı:58
Elektron Sayısı:45
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,16,1
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Kr] 4d8 5s1
Değerlik (valans):2,3,4,5,6
Erime Noktası:1966 °C ±3 °C
Kaynama Sıcaklığı:3695 °C
İyonlaşma enerjisi:720 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:120 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,28
Kovalent Yarıçap:1.25 Å
İyonik Yarıçap:.67 (+3) Å
Atomik Yarıçap:1.83 Å
Atomik Hacim:08.3 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:7.4589 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:18.08 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:31.06 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:89Rh, 90Rh … 122Rh
Kararlı izotopları:103Rh
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:2,(3),4
Yoğunluk @ 293 K:12.4 g/cm3
Özgül Isı:0.242 J/gK
Buharlaşma Isısı:493.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:21.50 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.211 106/cm ohm
Termal İletkenlik:1.50 W/cmK
Elastisite modülü:330 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:8.2 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:7×10-8%
Deniz suyundaki bolluk:Yok
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 6
Kafes Parametresi:3.8045 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )