Evropiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Evropiyum elementi üzerinde evropiyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Evropiyum elementi
Evropiyum, simgesi Eu, atom numarası 63, atom ağırlığı 151,96 olan, yalnız bir seri tuzları ve sadece bir tek oksidi bulunan bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan lantanitler) grubunda 6. periyotta bulunur. Yumuşak gümüşi beyaz renkli bir metaldir. Nadir toprak elementlerinin en reaktifidir. Eugène Demarçay tarafından 1901'de Fransa'da keşfedilmiştir.

Evropiyum atomu elektron modeli
Evropiyum atomu elektron kabuk modeli
Kalsiyum, toryum, seryum ve diğer nadir element fosfatlarının bir karışımı olan monazit kumundan elde edilir. Evropiyum çok geniş bir kullanım alanına sahip değildir. Renkli televizyonlar için kırmızı fosfor yapmak için itriyum oksit ile birlikte kullanılır. İyi bir nötron emicisi olduğu içinde nükleer reaktörlerde kullanılmaya uygun bir elementtir.

Evropiyum Element Özellikleri
Simgesi:Eu
Atom Numarası:63
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Kübik merkezli
Atomik Ağırlığı:151,965
Proton Sayısı:63
Nötron Sayısı:89
Elektron Sayısı:63
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,25,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f7 6s2
Değerlik (valans):2,3
Erime Noktası:822 °C
Kaynama Sıcaklığı:1527 °C
İyonlaşma enerjisi:547 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:50 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,2
Kovalent Yarıçap:1.85 Å
İyonik Yarıçap:1.07 (+3) Å
Atomik Yarıçap:2.56 Å
Atomik Hacim:28.9 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.6704 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:11.245 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:24.926 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:130Eu, 131Eu … 167Eu
Kararlı izotopları:151Eu, 153Eu
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(3),2
Yoğunluk @ 293 K:5.259 g/cm3
Özgül Isı:0.18 J/gK
Buharlaşma Isısı:143.50 kJ/mol
Füzyon Isısı:9.210 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0112 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.139 W/cmK
Elastisite modülü:15 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:41 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.00018%
Deniz suyundaki bolluk:1.3×10-11%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 3,07
Kafes Parametresi:4.5822 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )