Skandiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Skandiyum elementi üzerinde skandiyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Skandiyum elementi
Skandiyum simgesi Sc, atom sayısı 21, atom ağırlığı 44,956 olan, doğada Sc2O3 (skandiyum oksit) halinde bulunan, az rastlanır bir elementtir. Periyodik tabloda 3B grubunda (geçiş metalleri grubu) 4. periyotta bulunur. Oldukça yumuşak, gümüşümsü beyaz renkli bir metaldir. Yer kabuğunda en bol bulunan sekizinci "nadir toprak elementidir" (5.0 ppm). Lars Nilson tarafından 1879'de İsveç'te keşfedilmiştir.

Skandiyum atomu elektron kabuk modeli
Skandiyum atomu elektron kabuk modeli
Skandiyum, ağırlıklı olarak tortveitit (~% 34 skandiyum) ve wiikite (piroklor ve öksenit karışımı bir mineral) minerallerinde görülür. Ayrıca bazı kalay ve tungsten cevherlerinde de bulunur. Saf skandiyum, uranyum rafinasyonunun bir yan ürünü olarak da elde edilir. Skandiyum, metal olarak hafifliğiyle bazı uzay ve havacılık uygulamalarında, skandiyum oksit olarak yüksek gerilimli elektrik lambalarında, skandiyum iyodür olarak da doğal güneş ışığına çok yakın renkte ışık verebilen lamba üretimlerinde kullanılır.

Skandiyum Element Özellikleri
Simgesi:Sc
Atom Numarası:21
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:44,95591
Proton Sayısı:21
Nötron Sayısı:24
Elektron Sayısı:21
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,9,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ar] 3d1 4s2
Değerlik (valans):3
Erime Noktası:1541 °C
Kaynama Sıcaklığı:2830 °C
İyonlaşma enerjisi:631 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:18.1 kJ/mol
Elektronegatiflik:1,36
Kovalent Yarıçap:1.44 Å
İyonik Yarıçap:.75 (+3) Å
Atomik Yarıçap:2.09 Å
Atomik Hacim:15.0 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.5614 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:12.80 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:24.76 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:36Sc, 37Sc … 60Sc
Kararlı izotopları:45Sc
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:3
Yoğunluk @ 293 K:3.0 g/cm3
Özgül Isı:0.6 J/gK
Buharlaşma Isısı:314.20 kJ/mol
Füzyon Isısı:14.10 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0177 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.158 W/cmK
Elastisite modülü:80 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:10.0 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.0026%
Deniz suyundaki bolluk:1.5×10-10%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Brinell: 750 MPa
Kafes Parametresi:3.3091 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:5.2735 Å
( 0 soru/yorum )