Titanyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Titanyum elementi üzerinde titanyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Titanyum elementi
Titanyum, simgesi Ti, atom numarası 22, atom ağırlığı 47,88 özgül ağırlığı 4,5 erime noktası 1668 °C olan dövülgen, parlak, koyu gri renkte metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 4B grubunda (geçiş metalleri grubu) 4. periyotta bulunur. William Gregor tarafından 1791'de İngiltere'de keşfedilmiştir.

Titanyum yer kabuğunda en bol dokuzuncu elementtir (5700 ppm). Genellikle titanit, ilmenit ve rutil minerallerinde bulunur. Ayrıca titanyumlu magnetit ve demir cevherlerinden de elde edilir. Saf titanyum, rutil (TiO2) ile birlikte karbon ve klorun ısıtılmasıyla elde edilen titanyum tetraklorürün (TiCl4) magnezyum ile tekrar bir argon atmosferinde ısıtılmasıyla üretilir.

Titanyum atomu elektron modeli
Titanyum atomu elektron kabuk modeli
Titanyum güçlü, hafif ve asitlere dayanıklı bir metaldir. Çelik kadar güçlü olan titanyum alüminyumdan ise iki kat güçlüdür ve çelikten % 45 daha hafiftir ancak alüminyumdan % 60 daha ağırdır. Titanyum deniz suyuna dayanıklıdır ve bu özelliğiyle teknelerin pervane şaftları, armaları ve diğer kısımlarında kullanılır. Titanyum ve titanyum alaşımları, dayanıklılık, düşük ağırlık ve yüksek sıcaklıklara direncin önemli olduğu uçaklar, uzay araçları, füzeler ve roketlerde kullanılır. Ancak titanyumun yüksek maliyeti yaygın kullanımını sınırlar.

Titanyum insan vücudunda reaksiyona girmediğinden, yapay eklem ve protezlerde, kemikleri sabitlemek için vidalarda, diş kökü implantlarında ve diğer biyolojik implantlarda kullanılır.

Ayrıca beyaz bir pigment olan titanyum dioksit çok iyi yüzey kapatıcılığıyla boya, kauçuk, kağıt ve diğer pek çok alanda kullanılır.

Titanyum Element Özellikleri
Simgesi:Ti
Atom Numarası:22
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:47,88
Proton Sayısı:22
Nötron Sayısı:26
Elektron Sayısı:22
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,10,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ar] 3d2 4s2
Değerlik (valans):2,3,4
Erime Noktası:1668 °C ±10 °C
Kaynama Sıcaklığı:3287 °C
İyonlaşma enerjisi:658 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:20 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,54
Kovalent Yarıçap:1.32 Å
İyonik Yarıçap:.61 (+4) Å
Atomik Yarıçap:2.00 Å
Atomik Hacim:10.64 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.8282 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:13.58 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:27.491 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:38Ti, 39Ti … 63Ti
Kararlı izotopları:46Ti, 47Ti, 48Ti, 49Ti, 50Ti
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(4),3,2
Yoğunluk @ 293 K:4.50 g/cm3
Özgül Isı:0.52 J/gK
Buharlaşma Isısı:421.00 kJ/mol
Füzyon Isısı:15.450 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0234 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.219 W/cmK
Elastisite modülü:110 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:8.6 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.66%
Deniz suyundaki bolluk:1×10-7%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 6
Kafes Parametresi:29512 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:4.6845 Å
( 0 soru/yorum )