Kabotaj nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir Türk gemisinin arkasında dalgalanan Türk bayrağı
Kabotaj
  1. Kabotaj, uzak yol deniz seferinin karşıtı olarak, kıyılar boyunca, özellikle de bir devletin limanları arasında gemi işletilmesi, deniz seferleri yapılması.
  2. Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi.


  • Kabotaj bayramı: 1 Temmuz 1926'da kabotaj hakkının Türk karasularında Türklere geçmesini kutlamak amacıyla her yıl 1 Temmuzda kutlanan bayram.
  • Kabotaj hakkı: Bir devletin, kendi karasularında ve kendi limanları arasında deniz taşımacılığı ve gemi işletilmesini yalnız kendi yurttaşlarının tekelinde tutma hakkı. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, milli ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması'yla 1923 yılında kaldırıldı. 20 Nisan 1926 tarihinde de kabul edildi. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi ve bu yasaya göre; akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında deniz taşıtı bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. kaynak
( 0 soru/yorum )