Rutenyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Rutenyum elementi üzerinde rutenyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Rutenyum elementi
Rutenyum, simgesi Ru, atom numarası 44, atom ağırlığı 101,07 özgül ağırlığı 12,2 erime noktası 2334 °C olan gümüşümsü gri renkte, sert, son derece kırılgan ve nadir bir metalik elementtir. Periyodik tabloda 8B grubunda (geçiş metalleri grubu) 5. periyotta bulunur. Karl Klaus tarafından 1844'de Rusya'da keşfedilmiştir. Pentlandit ve piroksenit minerallerinde bulunur. Platin ve nikel rafinasyonunun bir yan ürünü olarak da elde edilir.

Rutenyum atomu ve elektronları
Rutenyum atomu elektron kabuk modeli
Rutenyumun ana kullanım alanı alaşımlardır. Titanyuma eklenen % 0.1 rutenyum, titanyumu 100 kat daha fazla korozyona karşı dayanıklı hale getirir. Küçük miktarlarda platin ve paladyumu sertleştirmek ve güçlendirmek için kullanılır. Bu alaşımlar, genellikle aşınmaya dayanıklı olması gereken elektrik kontak noktalarında kullanılır. Ayrıca uçak buji ateşleyici manyetolarında da % 10 rutenyum içeren platin alaşımı kullanılır.

Rutenyum Element Özellikleri
Simgesi:Ru
Atom Numarası:44
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:101,07
Proton Sayısı:44
Nötron Sayısı:57
Elektron Sayısı:44
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,15,1
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Kr] 4d7 5s1
Değerlik (valans):0,1,2,3,4,5,6,7,8
Erime Noktası:2334 °C
Kaynama Sıcaklığı:4150 °C
İyonlaşma enerjisi:711 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:110 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,2
Kovalent Yarıçap:1.25 Å
İyonik Yarıçap:.62 (+4) Å
Atomik Yarıçap:1.89 Å
Atomik Hacim:08.3 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:7.3605 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:16.76 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:28.47 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:87Ru, 88Ru … 120Ru
Kararlı izotopları:96Ru, 98Ru, 99Ru, 100Ru, 101Ru, 102Ru, 104Ru
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:2,(3,4),6,8
Yoğunluk @ 293 K:12.2 g/cm3
Özgül Isı:0.238 J/gK
Buharlaşma Isısı:595.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:24.0 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.137 106/cm ohm
Termal İletkenlik:1.17 W/cmK
Elastisite modülü:430 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:6.4 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:1×10-7%
Deniz suyundaki bolluk:7×10-11%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 6,5
Kafes Parametresi:2.7059 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:4.2818 Å
( 0 soru/yorum )