Stronsiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Stronsiyum elementi üzerinde stronsiyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Stronsiyum elementi
Stronsiyum, simgesi Sr, atom sayısı 38, atom ağırlığı 87,62 özgül ağırlığı 2,6 erime noktası 769 °C olan yumuşak ve dövülebilir yapılı, gümüşümsü sarı renkli metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 2A (toprak alkali metalleri) grubunda 5. periyotta bulunur. A. Crawford tarafından 1790'da İskoçya'da keşfedilmiştir. Selestit ve stronsiyanit minerallerinde bulunur.

Stronsiyum atomu elektron modeli
Stronsiyum atomu elektron kabuk modeli
Üretilen stronsiyumun çoğu renkli televizyon görüntü tüplerinin üretiminde kullanılır. İşaret fişeklerinde ve havai fişeklerde parlak kırmızı ışık elde etmek için kullanılır. Çinko rafine etmek ve demirle birleştirilerek mıknatıs yapmak için de yine stronsiyumdan yararlanılır. Ayrıca 90Stronsiyum, atom bombası patlamasının uzun ömürlü ve son derece radyoaktif bir serpinti ürünüdür.

Stronsiyum Element Özellikleri
Simgesi:Sr
Atom Numarası:38
Grup:Toprak Alkali Metal
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:87,62
Proton Sayısı:38
Nötron Sayısı:50
Elektron Sayısı:38
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Kr] 5s2
Değerlik (valans):2
Erime Noktası:769 °C
Kaynama Sıcaklığı:1384 °C
İyonlaşma enerjisi:549,5 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:-168 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:0,95
Kovalent Yarıçap:1.91 Å
İyonik Yarıçap:1.26 (+2) Å
Atomik Yarıçap:2.45 Å
Atomik Hacim:33.7 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.6948 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:11.03 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:43.60 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:73Sr, 74Sr … 105Sr
Kararlı izotopları:84Sr, 86Sr, 87Sr, 88Sr
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:2
Yoğunluk @ 293 K:2.6 g/cm3
Özgül Isı:0.30 J/gK
Buharlaşma Isısı:144.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:8.30 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0762 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.353 W/cmK
Elastisite modülü:15 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:22.5 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.036%
Deniz suyundaki bolluk:0.0008%
İnsan vücudundaki miktarı:0.00046%
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 1,5
Kafes Parametresi:6.0851 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )