Tungsten elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Tungsten elementi üzerinde tungstenin simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Tungsten elementi
Tungsten, simgesi W, atom numarası 74, atom ağırlığı 183,84 özgül ağırlığı 19,3 erime noktası 3410 °C olan, gri-beyaz renkli, sert, dövülgen, korozyona dayanıklı metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 6B grubunda (geçiş metalleri grubu) 6. periyotta bulunur. Fausto ve Juan José de Elhuyar tarafından 1783'de İspanya'da keşfedilmiştir.

Tungsten doğada şelit ve volframit minerallerinde bulunur.

Tungsten, tüm metalik elementler arasında en yüksek erime noktasına sahip elementtir ve bu özelliğiyle akkor ve flüoresan ampullerle televizyon tüpleri için filamanlar yapmak için kullanılır. X-ışını üretiminde, elektrikli fırın ısıtma tellerinde ve yüksek sıcaklıklara dayanması gereken uzay araçları ve füze parçalarında kullanılır.

Tungsten atomu ve elektronları
Tungsten atomu elektron kabuk modeli
Tungsten yüksek sıcaklıklara dayanıklı sert metaller oluşturmak için çelik ile de alaşım yapılır. Tungsten-çelik alaşımları yüksek hızlı kesme aletleri ve roket motoru nozullarında da kullanılır. Tungsten karbür son derece sert bir malzemedir ve kesme aletleri, matkap uçları ve aşındırıcılar yapmak için kullanılır. Tungsten disülfür 500 °C'ye kadar yüksek sıcaklıklarda kullanılabilen kuru bir yağlayıcıdır.

Ayrıca tungstenin kalsiyumlu ve magnezyumlu bileşikleri fosforesan özellikleriyle floresan lambalarda kullanılır.

Tungsten Element Özellikleri
Simgesi:W
Atom Numarası:74
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Kübik merkezli
Atomik Ağırlığı:183,84
Proton Sayısı:74
Nötron Sayısı:110
Elektron Sayısı:74
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,12,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f14 5d4 6s2
Değerlik (valans):2,3,4,5,6
Erime Noktası:3410 °C ±20 °C
Kaynama Sıcaklığı:5660 °C
İyonlaşma enerjisi:770 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:60 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,36
Kovalent Yarıçap:1.30 Å
İyonik Yarıçap:.60 (+6) Å
Atomik Yarıçap:2.02 Å
Atomik Hacim:09.53 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:7.98 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:158W, 159W … 192W
Kararlı izotopları:180W, 182W, 183W, 184W, 186W
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(6),5,4,3,2
Yoğunluk @ 293 K:19.3 g/cm3
Özgül Isı:0.13 J/gK
Buharlaşma Isısı:824.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:35.40 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.189 106/cm ohm
Termal İletkenlik:1.74 W/cmK
Elastisite modülü:401 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:4.5 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.00011%
Deniz suyundaki bolluk:1.2×10-8%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 7,5
Kafes Parametresi:3.1653 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )