Radon elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Radon elementi üzerinde radonun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Radon elementi
Radon, simgesi Rn, atom sayısı 86, atom ağırlığı 222 olan renksiz, kokusuz, tatsız, ağır ve radyoaktif bir gaz elementtir. Periyodik tabloda 8A (soygazlar) grubunda 6. periyotta bulunur. Fredrich Ernst Dorn tarafından 1898'de Almanya'da keşfedilmiştir.

Radon, doğada radyumun bozunumundan oluşur ve halen bu şekilde elde edilir. Radonun en yaygın biçimleri alfa bozunmasıyla oluşur. Radonun en kararlı izotopu olan 222Radon yarı ömrü yaklaşık 3.8 gündür ve alfa bozunması yoluyla 218Polonyuma dönüşür.

Radon atomu elektron modeli
Radon atomu elektron kabuk modeli
Ortalama olarak, dünyanın atmosferi 0.0000000000000000001% oranında radon içerir. Radon, donma noktasına kadar soğutulduğunda sarı renkte ışıldar. Sıcaklık düşürüldükçe renk turuncu ve kırmızıya kayar. Radon tıpta bazı kanser türlerini tedavi etmek için kullanılır ve radon florür (RnF) tek onaylanmış radon bileşiğidir.

Radon Element Özellikleri
Simgesi:Rn
Atom Numarası:86
Grup:Soy Gaz
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:(222,0176)
Proton Sayısı:86
Nötron Sayısı:136
Elektron Sayısı:86
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,18,8
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
Değerlik (valans):0
Erime Noktası:-71 °C
Kaynama Sıcaklığı:-61.8 °C
İyonlaşma enerjisi:1037 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:-41 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:0
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:1.34 Å
Atomik Hacim:50.5 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:10.7485 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:3.82349537037 gün
Bilinen izotopları:195Rn, 196Rn … 228Rn
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:0
Yoğunluk @ 293 K:0.00973 g/cm3
Özgül Isı:0.09 J/gK
Buharlaşma Isısı:16.40 kJ/mol
Füzyon Isısı:2.890 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.0000364 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:Yok
Deniz suyundaki bolluk:6×10-20%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )