Silisyum (silikon) elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
Silisyum (silikon) elementi üzerinde silisyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Silisyum elementi
Silisyum, simgesi Si, atom numarası 14, atom ağırlığı 28,085 özgül ağırlığı 2,42 erime noktası 1410 °C olan yarı metal bir elementtir. Silikon olarak da bilinir. Periyodik tabloda 4A grubunda (karbon grubu) 3. periyotta bulunur. İki allotropu vardır: Amorf formu kahverengi toz görünümüne, kristal formu da gri metalik görünüme sahiptir. Evrendeki yedinci, yer kabuğundaki ikinci en bol elementtir. Jöns Berzelius tarafından 1824'de İsveç'te keşfedilmiştir.

Kil, granit, kuvars ve kumun önemli bir bölümünü oluşturur. Silikon, kum (SiO2) ve karbonun 2200 °C'ye yaklaşan sıcaklıklara kadar ısıtılmasıyla elde edilir.

Silisyum (silikon) atomu elektron modeli
Silisyum atomu elektron kabuk modeli
Kristal formdaki silisyum yarı iletkenlerde kullanılır. Kristal formdaki silisyumun tekli kristalleri Czochralski olarak bilinen bir yöntemle büyütülebilir ve bu kristaller, bor, galyum, germanyum, fosfor veya arsenik gibi elementlerle katkılandığında, transistörler, güneş pilleri, diyotlar ve mikroçipler gibi katı hal elektronik cihazların üretiminde kullanabilir.

Silikon dioksit olarak cam ve tuğla yapımında yaygın olarak kullanılır. Silisyum karbür bilinen en sert maddelerden biridir, neredeyse elmas kadar serttir ve aşındırıcı olarak kullanılır. Silis jel, silisyum dioksitin koloidal bir formudur, kolayca nem emer ve bir kurutucu olarak kullanılır. Sodyum silikat olarak sabun ve yapıştırıcılarda, silikon tetraklorür olarak sis perdesi oluşturmak için kullanılır.

Silisyum aynı zamanda, yağlar, parlatma maddeleri, elektrik izolatörleri ve tıbbi implantlarda kullanılan silikonun da önemli bir katkı maddesidir. (bkz. → Silikon)

Silisyum Element Özellikleri
Simgesi:Si
Atom Numarası:14
Grup:Ametal
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:28,0855
Proton Sayısı:14
Nötron Sayısı:14
Elektron Sayısı:14
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,4
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ne] 3s2 3p2
Değerlik (valans):4
Erime Noktası:1410 °C
Kaynama Sıcaklığı:3265 °C
İyonlaşma enerjisi:786,4 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:133,6 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,8
Kovalent Yarıçap:1.11 Å
İyonik Yarıçap:.26 (+4) Å
Atomik Yarıçap:1.46 Å
Atomik Hacim:12.1 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:8.1517 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:16.345 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:33.492 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:22Si, 23Si … 44Si
Kararlı izotopları:28Si, 29Si, 30Si
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:2,(4),-4
Yoğunluk @ 293 K:2.33 g/cm3
Özgül Isı:0.71 J/gK
Buharlaşma Isısı:384.220 kJ/mol
Füzyon Isısı:50.550 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:2.52E-12 106/cm ohm
Termal İletkenlik:1.48 W/cmK
Elastisite modülü:162 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:2.6 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:27%
Deniz suyundaki bolluk:0.0001%
İnsan vücudundaki miktarı:0.026%
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:Mohs: 6,5
Kafes Parametresi:5.4309 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
vay be çok uzunmuşş -.-
4/3/15 20:24