Seryum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Seryum Elementi Simgesi Ce
Seryum Elementi
Seryum, simgesi Ce, atom sayısı 58, atom ağırlığı 140,12 özgül ağırlığı 6,7 erime noktası 800 °C olan, dövülebilir yapıda, sünek, demirimsi gri renkte yumuşak bir metalik elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan lantanitler) grubunda 6. periyotta bulunur. W. von Hisinger, J. Berzelius, M. Klaproth tarafından 1803'de İsveç / Almanya'da keşfedilmiştir.

Seryum en bol nadir toprak metalidir. Monazit kum gibi birçok mineralde bulunur. Monazit kumdan bir iyon değişim işlemi ile elde edilir.

Seryum atomu elektron
kabuk modeli
Saf seryum keskin bir nesne ile çizildiğinde tutuşur ancak diğer malzemelerle birlikte kullanımı güvenlidir. Oksitleri optik ve cam yapım sanayinde kullanılır. Tuzları fotoğraf ve tekstil sektöründe kullanılır. Yüksek yoğunluklu karbon ark ışıklarında ve özel metallerde alaşım olarak kullanılır. Seryum, aynı zamanda, çakmak taşı yapmak için kullanılan Misch metalinin bir bileşenidir. Seryum ayrıca petrolün rafine edilmesinde de bir katalizör olarak kullanılır.


SERYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Ce
Atom Numarası:58
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:140,115
Proton Sayısı:58
Nötron Sayısı:82
Elektron Sayısı:58
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,19,9,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f¹ 5d¹ 6s²
Değerlik (valans):3,4
Erime Noktası:798 °C ±3 °C
Kaynama Sıcaklığı:3433 °C
İyonlaşma enerjisi:527,8 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:50 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,12
Kovalent Yarıçap:1.65 Å
İyonik Yarıçap:1.14 (+3) Å
Atomik Yarıçap:2.70 Å
Atomik Hacim:20.67 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.5387 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:10.851 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:20.20 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:¹¹⁹Ce, ¹²⁰Ce … ¹⁵⁷Ce
Kararlı izotopları:¹³⁶Ce, ¹³⁸Ce, ¹⁴⁰Ce, ¹⁴²Ce
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(3),4
Yoğunluk @ 293 K:6.78 g/cm³
Özgül Isı:0.19 J/gK
Buharlaşma Isısı:414.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:5.460 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0115×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.114 W/cmK
Elastisite modülü:30×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:5.2×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0.006%
Deniz suyundaki bolluk:1.2×10⁻¹⁰%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 2,5
Kafes Parametresi:5.1603 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.