Sezyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Sezyum elementi üzerinde sezyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Sezyum elementi
Sezyum, simgesi Cs, atom numarası 55, atom ağırlığı 132,90 özgül ağırlığı 1,87 erime noktası 28,4 °C olan, çok yumuşak, sünek, altınımsı beyaz renkte ve kimyasal bakımdan çok aktif olan metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 1A (alkali metaller) grubunda 6. periyotta bulunur. Gustov Kirchoff, Robert Bunsen tarafından 1860'da Almanya'da keşfedilmiştir.

Polisit mineralinde bulunan sezyum eser olarak lepidolit mineralinde de bulunur.

Sezyum atomu ve elektronları
Sezyum atomu elektron kabuk modeli
Sezyum vakum ve katot ışın tüplerindeki iz gazları birleştirip uzaklaştırmak için bir gaz alıcı olarak kullanılır. Fotoelektrik cihaz ve atomik saat üretiminde de kullanılır. Ayrıca kolay iyonlaşma özelliğiyle sezyumdan, iyon iticili motorlara sahip uzay araçlarında yakıt olarak yararlanılır.

Sezyum Element Özellikleri
Simgesi:Cs
Atom Numarası:55
Grup:Alkali Metal
Kristal Yapısı:Kübik merkezli
Atomik Ağırlığı:132,90543
Proton Sayısı:55
Nötron Sayısı:78
Elektron Sayısı:55
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,18,8,1
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 6s1
Değerlik (valans):1
Erime Noktası:28.4 °C
Kaynama Sıcaklığı:669.3 °C
İyonlaşma enerjisi:375,7 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:45,49 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:0,79
Kovalent Yarıçap:2.35 Å
İyonik Yarıçap:1.74 (+1) Å
Atomik Yarıçap:3.34 Å
Atomik Hacim:71.07 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:3.8939 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:25.10 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:112Cs, 113Cs … 151Cs
Kararlı izotopları:133Cs
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:1
Yoğunluk @ 293 K:1.873 g/cm3
Özgül Isı:0.24 J/gK
Buharlaşma Isısı:67.740 kJ/mol
Füzyon Isısı:2.092 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0489 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.359 W/cmK
Elastisite modülü:1.8 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:100 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.00019%
Deniz suyundaki bolluk:5×10-8%
İnsan vücudundaki miktarı:2×10-6%
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 0,2
Kafes Parametresi:6.0797 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )