Rubidyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Rubidyum elementi üzerinde rubidyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Rubidyum elementi
Rubidyum, simgesi Rb, atom sayısı 37, atom ağırlığı 85,46 özgül ağırlığı 1,53 erime noktası 38,9 °C olan, gümüşümsü beyaz renkte, yumuşak ve çok reaktif bir metalik elementtir. Periyodik tabloda 1A (alkali metaller) grubunda 5. periyotta bulunur. R. Bunsen, G. Kirchoff tarafından 1861'de Almanya'da keşfedilmiştir.

Doğada bol miktarda görülür, ancak üretimi sınırlıdır. Genellikle lityum rafinasyonundan bir yan ürün olarak elde edilir.

Rubidyum atomu elektron modeli
Rubidyum atomu elektron kabuk modeli
Rubidyum vakum ve katot ışınlı tüplerde iz gazları uzaklaştıran bir gaz alıcı olarak kullanılır. Ayrıca fotosellerin üretiminde ve özel camlarda kullanılır. Bir katalizör olarak da rubidyumdan yararlanılır.

Ayrıca kolayca iyonize edildiği için, iyon motorlu uzay araçlarında itici yakıt olarak kullanılabilme özelliğine sahiptir. Rubidyum, gümüş ve iyottan oluşan bir bileşiği ise ilginç elektriksel özelliklere sahiptir ve ince film pillerde kullanılabilir.

Rubidyum Element Özellikleri
Simgesi:Rb
Atom Numarası:37
Grup:Alkali Metal
Kristal Yapısı:Kübik merkezli
Atomik Ağırlığı:85,4678
Proton Sayısı:37
Nötron Sayısı:48
Elektron Sayısı:37
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,8,1
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Kr] 5s1
Değerlik (valans):1,2,3,4
Erime Noktası:38.89 °C
Kaynama Sıcaklığı:686 °C
İyonlaşma enerjisi:403 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:46,89 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:0,82
Kovalent Yarıçap:2.16 Å
İyonik Yarıçap:1.61 (+1) Å
Atomik Yarıçap:2.98 Å
Atomik Hacim:55.9 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:4.1771 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:27.28 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:40.0 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:71Rb, 72Rb … 102Rb
Kararlı izotopları:85Rb
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:1
Yoğunluk @ 293 K:1.53 g/cm3
Özgül Isı:0.363 J/gK
Buharlaşma Isısı:72.216 kJ/mol
Füzyon Isısı:2.192 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0779 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.582 W/cmK
Elastisite modülü:2.0 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:91 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.006%
Deniz suyundaki bolluk:0.000012%
İnsan vücudundaki miktarı:0.00046%
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 0,3
Kafes Parametresi:5.70 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )