Sodyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Sodyum elementi üzerinde sodyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Sodyum elementi
Sodyum, simgesi Na, atom sayısı 11 atom ağırlığı 22,9898 özgül ağırlığı 0,971 erime noktası 97,8 °C olan, klorla birleşerek deniz ve kaya tuzlarını oluşturan, doğada bileşik olarak çok yaygın bulunan, parlak beyaz renkli, mum gibi yumuşak metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 1A (alkali metaller) grubunda 3. periyotta bulunur. Sir Humphrey Davy tarafından 1807'de İngiltere'de keşfedilmiştir.

Sodyum çok reaktif bir elementtir ve asla doğada serbest olarak bulunmaz. Havada parlak beyaz bir alevle yanar. Ayrıca sodyum, su ile temas ettiğinde de tutuşabileceğinden nemsiz bir ortamda saklanması gerekir.

Sodyum yer kabuğunun en bol altıncı elementidir. Saf olarak, eritilmiş sodyum klorür (tuz), boraks ve kriyolitin elektrolizi ile elde edilir.

Sodyum atomu ve elektronları
Sodyum atomu elektron kabuk modeli
Saf metal için sadece birkaç kullanım alanı vardır. Sıvı sodyum bazen nükleer reaktörleri soğutmak için kullanılır. Sodyum buharı sokak lambalarında kullanılır ve parlak sarı bir ışık üretir.

Sodyum ayrıca birçok kullanışlı bileşik oluşturur. Sodyum klorür (NaCl), sofra tuzudur. Sodyum bikarbonat kabartma tozu olarak kullanılır. Sodyum hidroksit (kostik soda), sabun, rayon, kağıt yapımı ve boyama işlemlerinde kullanılan güçlü bir bazdır. Sodyum hiposülfit, suda çözünen, özellikle boyama ve boya açma işlemlerinde kullanılan; sodyum nitratta gübre ve oksitleyici olarak kullanılan kristal yapılı tuzlardır.

Sodyum Element Özellikleri
Simgesi:Na
Atom Numarası:11
Grup:Alkali Metal
Kristal Yapısı:Kübik merkezli
Atomik Ağırlığı:22,989768
Proton Sayısı:11
Nötron Sayısı:12
Elektron Sayısı:11
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,1
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ne] 3s1
Değerlik (valans):1
Erime Noktası:97.81 °C
Kaynama Sıcaklığı:882.9 °C
İyonlaşma enerjisi:495,8 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:52,7 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:0,93
Kovalent Yarıçap:1.54 Å
İyonik Yarıçap:1.02 (+1) Å
Atomik Yarıçap:2.23 Å
Atomik Hacim:23.7 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.1391 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:47.286 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:71.641 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:18Na, 19Na … 37Na
Kararlı izotopları:23Na
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:1
Yoğunluk @ 293 K:0.971 g/cm3
Özgül Isı:1.23 J/gK
Buharlaşma Isısı:96.960 kJ/mol
Füzyon Isısı:2.598 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.210 106/cm ohm
Termal İletkenlik:1.41 W/cmK
Elastisite modülü:5 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:71 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:2.3%
Deniz suyundaki bolluk:1.1%
İnsan vücudundaki miktarı:0.14%
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 0,5
Kafes Parametresi:4.2908 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )